Ontwikkeling van vastgoed

zelfstandig, onafhankelijk en slagvaardig

Over ons

over_ons

VEDDER VGM BV (Vastgoedmanagement) is gespecialiseerd in het adviseren in Vastgoed ontwikkeling. Het door-ontwikkelen, transformeren en haalbaarheidsstudie op bestaande vastgoed is onze expertise. Daarnaast consulten interim-management op het gebied van beheers-management, huisvesting vraagstukken, kostenbeheersing alsmede voor Technisch Beheer van Vastgoed.

Wij werken

  • Zelfstandig,
  • Onafhankelijk,
  • En slagvaardig.

Wij vinden belangrijk

  • Persoonlijke aandacht voor vraagstuk,
  • Scherpe visie in mogelijkheden,
  • Luisteren naar de klant,
  • Adequaat reageren,

Dit gebundeld, geeft partijen de kracht en energie om direct slagvaardig, helder en transparantie, de behoefte op te pakken en te ontwikkelen.


U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

- Hilbert Vedder

Services

1Vastgoedmanagement

Ons bedrijf verricht met regelmaat consultancy diensten aan professionele vastgoed beheerders in de Benelux en Duitsland. Het proactief beheren van commercieel vastgoed zoals kantoren, bedrijfspanden en logistieke centra waarbij servicecontracten, vastgoed dossiers moeten worden herzien, opgelijnd, afgestemd op behoeftes en wensen van eigenaar en huurder(s). Afspraken uit huurovereenkomsten worden vertaald in de praktijk en exploitatiekosten worden gekaderd. Tevens beiden wij interim management aan op Fund of Asset Management niveau voor belegger en fondsbeheerders welke op tijdelijke of langdurige basis ondersteuning behoeven binnen het fonds of werkende organisatie.

2Bouw her-ontwikkeling huisvestingszaken

Ons bedrijf heeft de mogelijkheid tot het verrichten van verkennend/inventarisatie onderzoek voor bedrijven en instellingen op het gebied van huisvestingszaken. Hiervoor wordt een inventarisatieplan gemaakt, bestemmingsplan gecontroleerd, vestigingsbeleid van gemeente bestudeerd en overleg gevoerd met gemeentelijke instanties. Alles wordt vastgelegd en geprojecteerd in een huisvestingsplan.
Alle huisvestingsvraagstukken worden op papier gezet en op basis van kengetallen geprijsd. Op basis van deze gegevens kan worden besloten of men gaat verbouwen of met het bedrijf gaat verhuizen.
Deze activiteit en dienstverlening verrichten wij door heel Nederland.

3Bouwadvies

Ons bedrijf adviseert particulieren en bedrijven tijdens alle fases van het bouwproces. Het advies kan zijn op keuzes van verhuizen, verbouwen, uitbouwen, renoveren, materialen, kosten, vergunningen en bouw en regelgeving. Markt partijen zoals architect, constructeur, installateurs, aannemer, infrastructuur, terrein en groenvoorziening.

4Bouwmanagement

Ons bedrijf kan desgewenst voor particulieren en bedrijven de totale bouw management als gedelegeerde opdrachtgever optreden. De opdrachtgever geeft en heeft alle vertrouwen dat wij volgens afspraak de bouw realiseren volgens Bestek en Tekeningen, binnen afgesproken tijd en volgens overeengekomen aanneemsom. Deze dienstverlening wordt veelal gebruikt door bedrijven, ontwikkelaars en vermogensbeheerders binnen de retailmarkt en utiliteitsector.

5Bouwbegeleiding

Ons bedrijf biedt de service aan particulieren en bedrijven de gewenste discipline te begeleiden in het vaststellen in een programma van eisen, offertes aanvragen, beoordelen, contracteren en in uitvoering begeleiden.

6Bouwinspectie

Ons bedrijf richt voor particulieren en bedrijven Bouw Inspecties uit op bouwterreinen. Controleren in het veld, op het werk, tijdens uitvoering en bij verwerking van de voorgeschreven materialen.

7Bouwpromotie

Ons bedrijf promoot graag nieuwe gebouwen, bouwtechnieken, ontwikkelingen, moderniseringen en detailleringen van constructies. Via links op onze site kunt u hiervan meegenieten en nieuwe ideeën opdoen voor uw mogelijke vastgoed ontwikkeling.

8Renovatie en restauratie

Vedder Vastmanagement verricht ook bouwtechnisch onderzoek aan oude panden. Overlegt met gemeentes over de status van panden zoals een "Beschermd stad en dorpgezicht" of een "Rijksmonument". Stelt renovatie,- of verbouwingplannen voor. Vraagt restaurateurs en gerenommeerde aannemers aan voor het opstellen van werkplannen en begrotingen. Fundatie herstel en constructieve uitvoeringsbegeleiding worden door ons bedrijf opgestart en begeleidt.

Ontwikkeling,
Promotie & Beheer

ontwikkeling

Ontwikkeling van vastgoed

Vedder Bouwmanagement BV ontwikkelt voor privé beleggers en Vastgoed beheerders commercieel onroerend goed en bedrijfspanden door heel Nederland.
Stelt exploitatieoverzichten op, berekent bouwkosten en presenteert uitgewerkte plannen voor het realiseren van onroerend goed.

Haalbaarheidsstudies en bouwkosten opstelling voor elk bedrijfsmatig object in zowel retailmarkt, commerciële bedrijfspanden als in bedrijfpanden met als dienstverlening het makelen in aan-, verkoop en aan-, en verhuur van objecten behoort tot de mogelijkheid.


Promotie

Vedder Vastgoedmanagement BV volgt de nieuwste ontwikkelingen en noviteiten in de bouwsector. Via vakbladen zien wij snel interessante producten welke toepasbaar zijn voor plannen welke in ontwikkeling en in de initiatief fase zijn.

Verder bieden wij u de kans via website links interessante gebouwen en detailleringen te bekijken en te volgen. Zelf bezoeken wij regelmatig in het land nieuwe of bestaande gebouwen om in de praktijk de uitvoering en materiaal te aanschouwen en de gebruiker te interviewen op hun ervaring en gebruik.

Veel plezier met de eerste voorstellingen.


Beheer OG

Vedder Vastgoedmanagement beheert, ontzorgt en managed bedrijfsmatig vastgoed alsmede het beheer van Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Momenteel beheerd Vedder Vastgoedmanagement enkele bedrijfsmatig panden en Verenigingen van Eigenaren.

Wij stellen jaarlijkse technische budgetten op, meerjaren onderhoudsplanningen en verzorgen het financiële beheer op een portefeuille. Boekjaren worden afgesloten met het opstellen van jaarrekeningen en laten deze volgens de financiële wetgeving controleren door accountants. Als laatste verzorgen wij Algemene Leden Vergaderingen en stellen notulen op van de gehouden ledenvergadering.

Uit ons portfolio

ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling
ontwikkeling

Contact

contact_informatie

Indien gewenst kunnen wij geheel vrijblijvend een passend voorstel uitwerken op basis van de vraag en vastgoed behoefte van de klant. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons.

Vedder Vastgoedmanagement B.V.
H.H. Vedder


Adres Cobrastraat 15
1338 HK Almere
Telefoon + 31 (0)365 363677
Mobiel + 316 53174115
Email hilbert@veddervgm.nl
info@veddervgm.nl
Website www.veddervgm.nl
Kvk (Flevoland) 39061390
IBAN NL 77 NGB 0657235326

Hilbert Vedder
Met meer dan 20 jaar ervaring in vastgoedmanagement zie ik steeds weer nieuwe uitdagingen. Neemt u gerust eens contact met mij op om te kijken wat Vedder Vastgoedmanagement voor u kan betekenen.
Graag tot ziens!